Monitorizarea expunerii lucrătorilor la particule cancerigene din emisiile de eșapament ale motoarelor diesel

October 14, 2022
14
Views


București, România, octombrie 2022

Laboratorul Riscuri Chimice și Biologice din cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM “Alexandru Darabont” București poate determina nivelul expunerii lucrătorilor la particule din emisiile de eșapament ale motoarelor diesel în mediul de muncă. Acestea au fost recunoscute ca agenți cancerigeni la nivelul Uniunii Europene. Analiza constă în determinarea carbonului elementar prin analiza termo-optică cu detector FID cu analizor OC/EC Sunset Laboratory Inc. USA.

Noile date privind carcinogenicitatea emisiilor motoarelor diesel și modificarea clasificării acestora de către Agenția Internațională de Cercetare privind Cancerul (IARC) în cancerigen pentru om (Categoria 1), precum și numărul mare de lucrători expuși la aceste tipuri de noxe chimice au subliniat necesitatea stabilirii unor valori limită de expunere profesională pentru emisiile motoarelor diesel din mediul de muncă. Se estimează că în Europa sunt aproximativ 3,6 milioane de lucrători expuși la emisiile diesel.

In România, aceste valori-limită sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/24.02.2021 care transpune prevederile Directivei (UE) 2019/130.

Metoda de determinare a carbonului elementar din emisiile de eșapament ale motoarelor diesel a fost dezvoltată în cadrul Proiectului PN 19 44 05 02, Program NucleuSecuritate și Sănătate în Muncă 2019-2022”, derulat cu sprijinul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Pentru mai multe date vă rugăm să accesați site-ul nostru www.inpm.ro.

 

 

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *