Tinerii NEETs din regiunea Sud-Muntenia se pot înscrie la proiectul ENTER

November 9, 2022
16
Views


Proiectul se adresează tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași), cu vârsta între 16 și 29 de ani, fără loc de muncă și ce nu urmează o formă de învățământ. Pentru a se înscrie în proiect, tinerii NEETs interesați în proiect trebuie să se înregistreze la SPO (Serviciul Public de Ocupare) și să fie profilați.

Proiectul are o valoare totală de 4,942,350.77 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4,546,962.70 lei), fiind cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020.

Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului unui număr de 378 tineri NEETs din regiunea Sud-Muntenia la măsuri și intervenții integrate și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștințe, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare al acestora.

Principalele rezultate planificate ale proiectului sunt:

1. Realizarea unei campanii de informare și promovare

2. Minim 378 tineri NEETsșomeri înscriși în proiect

3. 13 stagii de curs: 

– Stagii de curs de specializare, durata 80 ore teorie și practică: 4 stagii Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

– Stagii de cursuri de calificare nivel 2, durata 360 ore – 120 ore teorie și 240 ore practică, în următoarele ocupații: 2 stagii Frizer; 2 stagii Manichiurist-pedichiurist; 1 stagiu Brutar; 1 stagiu Lucrător în comerț; 1 stagiu Operator introducere, validare și prelucrare date; 1 stagiu Cameristă; 1 stagiu Lucrător finisor pentru construcții

4. Minim 182 tineri NEETs din GT participanți la stagiile de cursdescrise la punctul anterior, din care minim 164 (peste 90% participanți) vor fi certificați și vor obține diplomă ANC

5. 6 sesiuni de cursuri online pentru dobândirea de competențe antreprenoriale,financiare și juridice – durata 40 de ore, certificate ANC; minim 84 tineri NEETs participanți la cursuri, din care minim 76 (peste 90%) vor fi certificați și vor obține diplomă ANC

6. 1 competiție de planuri de afacere în urma căreia 9 tineri NEETs, absolvenți ai cursurilor online de antreprenoriat, vor fi selectați în vederea acordării de finanțări în valoare de 25.000 EURO/ plan de afaceripentru înființarea unei afaceri – 9 planuri de afaceri selectate în vederea acordării de ajutor de minimis, 9 întreprinderi înființate și monitorizate, 9 locuri de muncă nou create

7. Minim 378 tineri NEETs din GT ce vor beneficia de servicii de mediere a muncii

 

Tinerii NEETs se pot înscrie la proiect prin completarea formularului de la pagina: https://www.inscriere-enter.ro

Experții din proiect vor contacta persoanele interesate în participarea la activitățile proiectului în cel mai scurt timp pentru a verifica dacă sunt eligibili pentru înscrierea în proiect și pentru a-i asista în realizarea dosarului de înscriere în proiect și în procesul de înregistrare și profilare de către SPO.

Prin intermediul proiectului, tinerii NEETs (persoane fără loc de muncă și ce nu urmează o formă de învățământ) pot participa la cursuri de formare profesională ce îi ajută la creșterea gradului lor de calificare și dobândirea de cunoștințe și abilități practice căutate de angajatori din diverse domenii de activitate.

De asemenea, cursurile gratuite de competențe antreprenoriale pot ajuta tinerii NEETs înscriși în proiect să fie mai pregătiți pentru demararea și dezvoltarea unei afaceri proprii, dar și să își crească șansele de angajare prin dezvoltarea de competențe cerute de angajatori.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri pentru participarea la concursul de planuri de afaceri este 17 octombrie 2022 – 10 noiembrie 2022, iar metodologia concursul este publică pe site-ul PTIR. 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Date de contact:

Proiectul ENTER – Acces pe piața muncii pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Muntenia

Pagină proiect: https://www.ptir.ro/proiecte-in-implementare/enter-acces-pe-piata-muncii-pentru-tinerii-neets-din-regiunea-sud-muntenia-2.html

Pagina Facebook proiect: https://www.facebook.com/enter.sud

Pagină înscriere în proiect: https://www.inscriere-enter.ro

 

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România:

https://www.ptir.ro/

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593

Fax: +40 318 241 593

E-mail: office@ptir.ro

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova – PARTENER

http://www.prahova.anofm.ro

Sediul central: Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, Ploiești, jud. Prahova

Tel.: 0244 / 577 380

E-mail: ajofm@ph.anofm.ro

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *