Anunț privind implementarea proiectului ” TAS

November 17, 2022
17
Views


Parteneriatul care asigura implementarea proiectului este construit din: TEHNO SECURITY SISTEM SRL in calitate de Lider si de PROJOB PROFILE S.R.L in calitate de partener 1 si WAY FOR PROJECT S.R.L. in calitate de partener 2.

Proiectul ” TAS – Tineri Angajati, o Sansa pentru un viitor sustenabil” – ID proiect 154331, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri; Operatiunea: Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2; Schema de ajutor de stat: Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” .

Obiectivul general al proiectului stimularea ocuparii pentru 371 de tineri NEETs someri , cu varste cuprinse intre 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, cu accent pe tinerii NEETs cu domiciliul sau resedinta din mediul rural sau de etnie roma. Proiectul va contribui in mod direct la realizarea obiectivelor specifice ale programului si apelului prin furnizarea de masuri de sprijin catre 371 de persoane din grupul tinta menite sa integreze in maniera sustenabila tinerii NEETs someri pe piata muncii. Aceste masuri sunt concretizate in planul de activitati al proiectului respectiv, 186 de tineri NEETs cu varste cuprinse intre 16-29 ani inregistrati la Serviciul Public de Ocupare SPO vor participa la cursuri de calificare in functie de nivelul de ocupabilitate, 371 de tineri NEETs vor participa la actiuni pentru dezvoltare si mediere a carierei in vederea identificarii unui loc de munca in concordanta cu aptitudinile si competentele fiecaruia.

Grupul ţintă al proiectului este format din 371 tineri NEETs şomeri, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în Regiunea Sud Muntenia, respectiv judetele: Argeş, Calarasi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova, Teleorman, înregistraţi şi profilaţi în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO ANOFM prin unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile.

–        256 tineri NEETs cu nivelul de ocupabilitate A si B, respectiv „usor ocupabil” si „mediu ocupabil”, reprezentand 69% din Grupul Tinta;

–         115 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”, reprezentand 30,99% din Grupul Tinta;

 

De asemenea, se va tine cont ca GT recrutat sa fie format din:

–        41 tineri NEETs de etnie roma, reprezentand 11,05% din Grupul Tinta;

–        78 tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in mediul rural, reprezentand 21,02% din Grupul Tinta.

Principalele rezultate planificate sunt:

–        371 tineri NEETs someri inscrisi in grupul tinta al proiectului;

–        186 certificate de absolvire a cursurilor de formare profesionala

–           371 planuri individuale de mediere;

–           371 tineri NEETs someri participanti la activitati de mediere;

–           371 fise de lucru (machete/CV-uri/scrisori de intentie/scrisori de recomandare etc.);

–           50 participanti la workshopuri privind managementul carierei;

–           4 evenimente burse locuri de muncă;

–           1 baza de date a ofertelor de locuri de munca;

In cadrul proiectului se va promova si respecta principiul egalitatii de gen, asigurandu-se un nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare pentru ambele sexe, pe toata durata de implementare a proiectului si la toate nivelurile.

DURATA DE IMPLEMENTARE: 01-07-2022 – 31-12-2023, pe parcursul a 18 de luni.

BUGETUL PROIECTULUI:

Valoarea totală a proiectului este de 4,947,899.39 lei, din care finanţarea nerambursabilă este 4,700,504.50 lei din valoarea eligibilă , iar valoarea cofinantarii este 247,394.89 lei.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Date de Contact:

Manager de proiect: MARINESCU ALIN DANIEL

Coordonator partener 1: VERINGA CRISTIAN

Coordonator partener 2: DAVID MADALINA DAIANA

Telefon: 0730628610

Email: tehno.office.2015@gmail.com

 projobprofile2002@yahoo.com

wayforproject1@gmail.com

 

 

 

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *