Capcane interzise în Uniunea Europeană au fost aprobate în România

November 18, 2022
21
Views


Prin jocul cel mai murdar posibil, specialiștii din ministerul mediului au reușit să creeze un cadru legislativ pentru a elimina specii de mamifere pentru care utilizarea capcanelor neselective este interzisă în Uniunea Europeană (OUG 57/2007). Argumentul ministrului, capcanele sunt selective.

Ordinul de ministru nr. 2.802 din 26 octombrie 2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor și capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic publicat în  Monitorul Oficial nr. 1108 din 17 noiembrie 2022 include la Anexa undesunt descrise capcanele și cursele nouă articole noi care descriu în detaliu capcanele care se potfolosi de către vânători.La Articolul 15 este descrisă Cursa de strângere a corpului «Conibear» de diferite mărimi ca fiind un tip de capcană selectivă, astfel încât corespunde cerințelor Tratatului despre standardele internaționale de vânătoare cu capcane ce produc suferință minimă.“Selectivitatea este asigurată de operator prin locul de montare, acesta fiind la intrarea în vizuinile de vulpi și bursuci. De asemenea, se pot executa și vizuini artificiale care, după ce sunt frecventate sau locuite, se pot dota cu astfel de curse.” Arcurile de tensionare dezvoltă o forță atât de mare încât pentru armarea cursei este necesar un dispozitiv special.

„Această capcană este selectivă și nu poate duce la dispariția localizată sau la perturbarea gravă a speciilor-țintă.”, se mai arată în același articol care descrie cursa «Conibear».

Selectivitatea unei capcane, domnule ministru, nu este dată prin alegerea locului de montare, ci de procentul de indivizi ai speciei capturate și ucise, din totalul exemplarelor ucise din toate speciile care mor în acea capcană.

Acest ordin nu a fost dezbătut public, iar faptul că ministrul adoptă aceste capcane neselective pune în pericol toate speciile de mamifere din ecosistemele unde capcana este folosită.

Un alt ordin scos din traista vânătorilor și specialiștilor de la Direcția de Management al Resurselor Cinegetice și din cadrul Direcției Biodiversitate, specialiști cu carte, care ar trebui sa protejeze fauna sălbatică, este Ordinul  ministrului mediului, apelor și pădurilor numarul 2847 publicat la 14 noiembrie 2022 în Monitorul Oficial Nr 1094 care prevede aprobarea Instrucțiunilor pentru evaluarea efectivelor unor specii de faună cinegetică admise la vânătoare și pentru reglementarea modului de stabilire a cotelor de recoltă pentru acestea.Ordinul a fost semnat la 2 noiembrie, la nici o săptămâna de la emiterea ordinului care modifica Ordinul 44 din 2013. Referatele în baza cărora ministrul Barna Tanczos a semnat acest ordin sunt patru: nr. 149.148 din 27.07.2020 și nr. 147.796 din 30.05.2022 ale Direcției managementul resurselor cinegetice, precum și referatele de aprobare nr. DGB/104.650 din 11.07.2022 și nr. DGB/105.059 din 21.10.2022 ale Direcției generale biodiversitate.

Totul este bine intenționat pana la Anexa ordinului care este publicată în MO nr 1094bis și care la Articolul 85 (1) arată metoda de calcul a cotelor de recolta pentru mamiferele din fauna sedentara care pana acum era ulrrasecreta. 

Cp = Cr x E1/ E2 , în care:Cp = Cota de recoltă propusă spre avizare pentru sezonul de vânătoare viitor;Cr = Exemplare recoltate în cadrul sezonului de vânătoare anterior ;E1 = Efective evaluate în primăvara anului anterior;E2 = Efective evaluate în primăvara anului curent;

Doar ca la Aliniatul (3) al articolului apar excepțiile: (3) Se poate face excepţie de la aplicarea modelelor de calcul prevăzute la alin. (1) în cazul speciilor viezure, vulpe, şacal, jder de copac, jder de piatră, dihor comun, nevăstuică și bizam la care se impune aprobarea unor cote de recoltă mai mari, datorită necesităţii menţinerii echilibrului agro-silvocinegetic precum şi pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor. 

Amintim domnului ministru ca speciile de șacal auriu sau hilac (Canis aureus), dihorul comun (Mustela putorius) si jderul de copac (Martes martes) fac parte din Anexa Va mamifere de interes comunitar, alături de capra neagră (Rupicapra rupcapra), iar prelevarea lor din natură se face numai după evaluarea și monitorizarea atentă a populațiilor.Este interzisă utilizarea capcanelor de vânătoare, iar Romania trebuie să trimită Uniunii Europene situații cu efectivele existente și cu starea acestora în baza acordurilor pe care România le-a semnat.

Departamentul de Ecologie al ONG Crispus Sibiu consideră aceste doua elemente din Ordinul 2802 și Ordinul 2847, si anume utilizarea capcanelor care ucid tip «Conibear» si eliminarea a trei specii de interes comunitar (hilacul, jderul de copac si dihorul comun) din regimul de calculare a cotelor, o încălcare flagrantă a legislației de mediu românești și cere public ministrului Mediului să retragă aceste ordine sau să le modifice după legislația în vigoare.

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *