ANUNT PROCEDURA COMPETITIVA – FURNIZARE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

November 24, 2022
18
Views


PROCEDURA COMPETITIVA – FURNIZARE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

 

 

SC PRIM CAPRINE SRL, cu sediul social in Municipiul Iasi, str. Manta Rosie, nr.18, spatiu commercial, NC 9428-9429, Jud. Iasi  ,  Cod unic de inregistrare : 38208107, J22/2909/2017, beneficiar al contractului de finantare nr.  6953 / 14.06.2021, cod SMIS 136620, aferent investitiei  “INFIINTARE SECTIE DE TRICOTAJE,  organizeaza prezenta procedura de achizitie pentru „FURNIZAREA URMATOARELOR „UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ȘI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITĂ MONTAJ  ȘI ECHIPAMENTE   DE TRANSPORT”:

Nr. crt.

Denumire echipament

Cod CPV

UM

Cant.

VALOARE – EURO –

1

MASINA DE CUSUT TRICOTAJE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

 

42715000-1 – Masini de cusut

Buc.

2

4 600.00

2

MASINA DE INFASURARE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

2

4 700.00

3

MASA DE ABUR

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

 

 

Buc.

1

5 200.00

4

USCATOR DE RUFE INDUSTRIAL

42716000-8 Masini de spalat, masini de curatrae uscata si masini de uscat pentru rufe

Buc.

3

18 060.00

 

TOTAL

 

 

 

32 560.00

 

Caracteristicile sunt în conformitate cu specificatiile solicitate în „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibila la urmatoarea adresei URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi. Se va încheia  un contract de furnizare echipamente.

Descriere procedura: Obiectul contractului  este  furnizare echipamente

Durata contractului de achiziţie: 2 luni de la semnare contract, cu posibilitate de extindere cu acordul ambelor parti,

Locul de livrare al produselor: Judetul Iasi, Municipiul Iasi, str. Manta Rosie, nr 18

Valoarea estimată a contractului: 932 560.00 euro fără TVA , compusa din urmatoarele loturi:

Nr. crt.

Denumire echipament

Cod CPV

UM

Cant.

VALOARE – EURO –

1

MASINA DE CUSUT TRICOTAJE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

 

42715000-1 – Masini de cusut

Buc.

2

4 600.00

2

MASINA DE INFASURARE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

2

4 700.00

3

MASA DE ABUR

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

 

 

Buc.

1

5 200.00

4

USCATOR DE RUFE INDUSTRIAL

42716000-8 Masini de spalat, masini de curatrae uscata si masini de uscat pentru rufe

Buc.

3

18 060.00

 

TOTAL

 

 

 

32 560.00

 

Cursul de referinta aplicabil in eventualitatea in care se vor depune oferte atat in lei cat si in alte monede (valute), pentru departajarea ofertelor d.p.d.v. al valorilor ofertate, este cursul peoiectului, respectiv 4.7271

Locul şi modalitatea de depunere a ofertelor: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă vor fi anexate documentele prevăzute in „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibila la urmatoarea adresa URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi.

Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la urmatoarea adresa: Municipiul Iasi, str. Manta Rosie, nr.18, spatiu commercial, NC 9428-9429, Jud. Iasi, pana la termenul limita prevazut de calendarul procedurii.

Procedura aplicata: procedura competitiva conform Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

Criteriul de selectie este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 2- Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.  

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: conform „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibila la urmatoarea adresa URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi

Data limită pentru depunerea ofertei: 06.12.2022, ora 12.00,

Valabilitatea ofertei: 60 zile de la data emiterii.

 

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *