Lansarea dublă de carte a avocatului Bogdan Buneci

December 13, 2022
17
Views


Bogdan Buneci a atras atenția asupra importanței informațiilor complete şi valoroase cuprinse în cursurile sale, având ca scop principal împărtășirea calităților morale pe care orice student sau practician al dreptului ar trebui să le deprindă.

„Întrucât învățământul universitar trebuie privit ca un privilegiu acordat pentru aptitudini deosebite, din același motiv am vrut să ofer studenților, masteranzilor cursuri de drept procesual penal un suport care să le fie folositor în activitatea de învățare, încercând să îmbin atât munca didactică, de cercetare cât și activitatea practică.

Chiar și în activitatea didactică trebuie să creăm pentru tineret eliberarea de frică, inhibiții și de instincte rebele sau frustrare și să căutăm să le deschidem universul cunoașterii în mod liber și complet, fără părți întunecate și ascunse; iar dacă instrucția este făcută cu pricepere, ea va fi o bucurie, și nu o povară pentru cei care trebuie să învețe. ”, a declarat Bogdan Buneci, conferențiar universitar doctor.

Cartea „Drept procesual penal. Partea generală” reprezintă un instrument de lucru pentru studenții din anul III din cadrul facultăților de drept şi în egală măsură poate fi un instrument de lucru pentru practicienii dreptului. În cuprinsul acesteia sunt examinate cele șase titluri din Partea generală a Codului de procedură penală, respectiv: Titlul I – Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale; Titlul II – Actiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal; Titlul III – Participanții în procesul penal; Titlul IV – Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii; Titlul V – Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale şi Titlul VI – Acte procesuale și procedurale comune.

În analiza dispozițiilor legale, autorul a arătat atât opiniile consacrate în literatura de specialitate, cât şi practica judiciară a instanțelor de judecată (judecătorii, tribunale, curți de apel, Înalta Curte de Casație şi Justiție), jurisprudența Curţii Constituționale a României și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cartea „Drept procesual penal. Partea specială” este concepută ca un curs ce urmărește structura Codului de procedură penală și analizează dispoziţiile legale ce privesc urmărirea penală, camera preliminară, judecata în primă instanţă, judecata în căile ordinare de atac şi judecata în căile extraordinare de atac.

Lucrarea poate fi folosită de către studenții anului III din cadrul facultăţilor de drept şi în egală măsură poate fi un instrument de lucru pentru practicienii dreptului.

În analiza dispozițiilor legale s-au arătat opiniile unor autori consacrați din literatura de specialitate și au fost făcute trimiteri la practica judiciară a instanțelor de judecată (judecătorii, tribunale, Curţii de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – inclusiv dezlegările de drept sau recursurile în interesul legii), precum şi la deciziile Curtii Constituţionale a României.

La eveniment au fost prezenți peste 100 de invitați. Nume sonore cu o vastă experienţă în domeniul juridic precum prof. univ. dr. H.C. Nicolae Volonciu, prof. univ. dr. Constantin Duvac şi prof. univ. dr. Mihai Adrian HOTCA s-au remarcat în cadrul evenimentului prin susţinerea perspectivelor cu privire le cele două lucrări. Cei trei profesori cunoscuți pentru munca efervescentă din domeniul dreptului, dar şi pentru activitatea lor științifică şi-au pus amprenta asupra lucrărilor elaborate de avocatul Bogdan Buneci prin cuvântul înainte și prin argumentele scrise în ambele volume.

Societatea Civilă de Avocați „Buneci and Buneci” a fost înființată în anul 2012, având ca misiune reprezentarea intereselor clienților cu profesionalismul, înțelepciunea și ambiția de a obține întotdeauna cel mai bun rezultat posibil și este recunoscut pentru abordarea pragmatică și creativă a problemelor juridice încredințate de clienți.

Societatea Civilă de Avocați „Buneci and Buneci” oferă servicii de reprezentare la toate treptele de jurisdicție, oferind astfel asistență și consultanță juridică, negocieri în domeniul dreptului penal, dreptului civil, dreptului comercial, dreptului familiei, dreptului administrativ, dreptului financiar și fiscal.

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *