Anunț privind demararea proiectului “COMPETENŢE PENTRU OSPITALITATE”, POCU/1080/3/16/157468

February 20, 2023
20
Views


Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, denumirea apelului „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 8.i. Operațiunea compozită OS 3.1. 3.4.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea potențialului de ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv șomerii de lungă durată și persoanele cu șanse mici de angajare, prin furnizarea de măsuri personalizate, ce includ participarea la programe integrate de informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii și formare profesională.
Fiecare membru al grupului țintă, reprezentat de 205 persoane, va beneficia de măsuri integrate, personalizate și adaptate nevoilor, competențelor și intereselor acestora printr-o serie de instrumente adaptate fiecărei activități din proiect.

Intervenția propusă în cadrul proiectului se va adresa unui număr de 205 persoane (șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici 55-64 ani, persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație), cu domiciliul/reședința în una din cele 5 regiuni de dezvoltare vizate de proiect: Sud Est, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Vest şi Centru.

Principalele rezultate vizate în urma implementării activităților din cadrul proiectului:
– furnizarea unui pachet integrat către grupul țintă, format din servicii de informare și consiliere profesională, formare profesională și medierea muncii.
– 15 seminarii de informare asupra măsurilor propuse în cadrul proiectului, cu participarea a 300 de persoane.
– 205 membrii grup țintă selectați, care participă la măsuri de informare și consiliere.
– 171 persoane vor participa la cursuri de calificare de nivelul 1, 2 și 3, din care cel puțin 138 vor fi certificate.
– 34 persoane vor participa la cursuri de specializare, din care cel puțin 27 vor fi certificate.
– 205 persoane mediate pe piața muncii, dintre care 93 vor fi plasate la un loc de muncă și vor beneficia de sprijin în natură pentru angajare.
– 20 de persoane vor beneficia de măsuri de sprijin și asistență.

Durata de implementare a proiectului: 12 luni, în perioada 03 ianuarie – 31 decembrie 2023.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.306.451,55 lei, dintre care 3.511.615,03 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă a Uniunii Europene , 619.696,62 lei reprezintă co-nfinaţarea naţională, iar suma de 175.139,90 lei reprezintă co-finanţarea proprie a partenerilor.

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *