Promovarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – P.N.R.A.S. Școala Gimnazială Băița de sub Codru, Maramureș

March 10, 2023
16
Views


1.Identificarea elevilor aflați în risc de abandon școlar, în vederea menținerii acestora în sistemul de învățământ;

2. Creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de risc de abandon școlar;

3.Creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a;

4. Reducerea procentului de elevi care iau sub nota șase la Evaluarea  Națională;

5. Reducerea absenteismului școlar;

6.Creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate;

7. Îmbunătățirea climatului la nivelul școlii și la nivelul clasei;

8.Creșterea încrederii în sine a copilului privind îmbunătățirea imaginii de sine;

9. Ridicarea standardului de civism a familiilor elevilor din școală;

10. Cunoșterea psihocomportamentală a preadoloscentului.

Proiectul se adresează elevilor claselor V-VIII, înscriși la Școala Gimnazială Băița de sub Codru, dar și elevilor care vor intra în învățământul gimnazial din această unitate în anii școlari următori.

 De asemenea, dintre beneficiarii direcți enumerăm cadrele didactice din  școală și părinții implicați în activitățile de educație parentală desfășurate în cadrul proiectului.

 Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinții elevilor de gimnaziu, comunitatea locală, unitățile de învățământ liceal sau profesional în care se vor înscrie absolvenții clasei a VIII-a, dar și unitățile de învățământ din zonă, care vor putea prelua exemple de bună practică.

Proiectul va avea impact asupra elevilor din grupul țintă, asupra părinților acestora, a profesorilor.

Totodată, proiectul va produce schimbări semnificative și în ceea ce privește consolidarea relației  școală- familie- comunitate.

 

Numele Beneficiarului: Școala Gimnazială Băița de sub Codru, Str. Principală, nr.18, Loc. Băița de sub Codru, jud. Maramureș

Tel./Fax : 0262268332/email : scoalabaitacodru@gmail.com

Manager de proiect:  Anamaria Mihaela Tănase

Valoarea totală a proiectului: 140.000 Euro

Data începerii și finalizarea proiectului: 26.09.2022 – 25.09.2025

Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-3013

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *