Curs manager proiect

March 27, 2023
17
Views


Identificarea şi comunicarea permanentă cu stakeholderii, discutarea scenariilor (pesimist, optimist, realist) pentru implementarea proiectului, identificarea resurselor necesare şi a modului de a le atrage, motivarea echipei, gestionarea situaţiilor neprevăzute şi managementul financiar al proiectului sunt elemente din viaţa de zi cu zi a unui proiect pe care le veţi regăsi în curs.

Astfel, participanţii sunt puşi în situaţia de a analiza, lua decizii pe baza informaţiilor identificate şi de a stabili drumul pe care proiectul îl urmează. În mod concret, vor avea ocazia de a identifica provocările pe care le presupune poziţia de Manager de proiect, de a lucra în echipă, de a gestiona păreri şi experienţe diverse în incercarea de a dirija toţi membrii echipei către acel scop comun, va raspunde în faţa managementului superior, clientului sau a finanţatorului, documentând şi justificând alegerile făcute.

Trainer: Marius Dontu cu o experienta de peste 30 in management de proiect la nivel national si international.

Tematica:

Modul 1: Introducere în management de proiect
• Definirea managementului de proiect
• Caracteristicile managementului de proiect
Modul 2: Definirea ideii de proiect
• Analiza SWOT
• Analiza cauza/efect
• Analiza cost/beneficiu
• Analiza stakeholderilor
• Definirea scopului si obiectivelor
• Definirea criteriilor de succes
Modul 3: Planul proiectului
• Work Breakdown Structure
• Estimarea activitatilor
• Estimarea resurselor
• Planul activitatilor
• Graficul Gantt
• Milestone, Jaloanele proiectului
• Estimarea bugetului
• Metodologia proiectului
• Achizitii in proiecte
• Matricea responsabilitatilor proiectului
• Drumul critic al proiectului
• Fluxul numerar al proiectului
• Planul de risc al proiectului
• Planul de comunicare si control
• Organizarea echipei de proiect
Modul 4: Implementarea proiectului
• Monitorizarea activitatilor proiectului
• Scorecard in project management
• Dashboard in project management
• Gestionarea timesheet-ului in management de proiect
• Luarea deciziilor si rezolvare de problem in management de proiect
• Derularea unui Kick off meeting efficient
• Realizarea to do list
Modul 5: Închiderea proiectului
• Realizarea raportarelor proiectului
• Procesul verbal de predare primire
• Modul 6: ROLUL MANAGERULUI DE PROIECTULUI
• Competente comportamentale ale Managerului de proiect
• Competente contextuale ale Managerului de proiect
• Competente tehnice ale Managerului de proiect

Mai multe informatii pe www.schultz.ro

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *