COMUNICAT INCHIDERE PROIECT NR M2-AGRI-2583 din 20.06.2022

April 5, 2023
17
Views


Numele Beneficiarului Proiectului: SC GABRIEL COM SRL SC GABRIEL COM SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Grant pentru capital de lucru AGRI-FOOD” proiect nr. M2-AGRI-2583 20.06.2022 înscris în cadrul Măsurii Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar, instituită prin OUG nr. 61/06.05.2022.

 
Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului de înscriere (Anexa 1 – cererea de finanţare) şi a documentaţiei aferente, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, denumită, în continuare, Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului Scopul proiectului il reprezinta sprijinirea activitatii curente a societatii SC GABRIEL COM SRL, in domeniul agroalimentar. Proiectul se -a derulat pe o perioadă de maximum 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv nr. M2-AGRI-2583 din 20-06-2022.

 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

 
Valoarea proiectului este de 682810.2RON (valoarea totala) din care : 593748 RON grant si 89062.2 RON co-finanțare.

Axa prioritară 4 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare. Actiunea 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru
Proiect ID POC/1020/4/2/155768 IMM AGRI-FOOD

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 
SC GABRIEL COM SRL

 
Persoana de contact : Dragusin Viorel
Mail: scgauto@yahoo.com
Tel: 0721379483
VIOREL- CLAUDIU

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *