Serviciile prestate de auditorii energetici pentru clădiri din cadrul Reflex Architecture SRL București

April 11, 2023
22
Views


Acestea sunt prestate de auditori energetici atestați pentru clădiri, care fac parte din echipa companiei.

Având gradul profesional I, specialiștii noștri au dreptul să elaboreze și audit energetic.

De asemenea, puteți să ne contactați pentru studiu NZEB (raport de conformare NZEB).

Auditori energetici atestați

Un auditor energetic pentru clădiri este o persoană fizică atestată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform prevederilor legale în vigoare. Aceasta are dreptul să elaboreze rapoarte de audit energetic și certificate de performanță energetică pentru clădiri sau unități de clădire, în conformitate cu metodologia specifică adoptată la nivel național aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Auditorul energetic pentru clădiri este un specialist care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare.

Gradele profesionale ale auditorilor energetici atestați pentru clădiri sunt următoarele:

gradul profesional II: pot elibera certificate energetice doar pentru clădiri rezidențiale, precum blocuri de apartamente și case, dar nu au dreptul să efectueze audituri energetice;

gradul profesional I: au cel mai înalt grad profesional și pot elibera certificate de performanță energetică pentru toate tipurile de imobile, inclusiv clădiri nerezidențiale precum birouri, hoteluri, școli sau spitale. De asemenea, au dreptul să efectueze rapoarte de audit energetic pentru a identifica soluții de creștere a performanței energetice și reducerea consumurilor energetice.

Ce este un certificat de performanță energetică (certificat energetic pentru clădiri)?

Certificatul de performanță energetică pentru clădiri, mai cunoscut sub numele de certificat energetic) este un document oficial care evaluează performanța energetică a unei clădiri și indică nivelul de eficiență energetică al acesteia.

Acesta este necesar atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele existente, în condițiile în care se dorește vânzarea, închirierea sau renovarea majoră a acestora.

Actul oferă informații cu privire la consumul de energie al clădirii și oferă recomandări pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acesteia.

Acest act este emis de către un auditor energetic pentru clădiri atestat, conform unei metodologii naționale adoptate și aprobate.

Documentul oferă informații importante pentru proprietarii de clădiri și chiriași cu privire la gradul de eficiență energetică a acestora, permițându-le să ia decizii informate în ceea ce privește consumul de energie și costurile asociate.

Auditul energetic

Un alt document ce poate fi elaborat de către auditorii companiei noastre este auditul energetic al clădirilor.

Chiar dacă numele este asemănător, nu trebuie confundat cu certificatul energetic.

Auditul energetic al clădirii este un proces complex de evaluare a consumului real de energie al unei clădiri/unități de clădire existente, care cuprinde identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea performanței energetice, cuantificarea reducerii consumului de energie datorită acestor soluții și evaluarea eficienței economice a implementării acestora.

Raportul de audit energetic este un document detaliat care descrie modul în care s-a efectuat auditul energetic, caracteristicile termice și energetice ale clădirii/unității de clădire, măsurile propuse pentru îmbunătățirea performanței energetice și concluziile referitoare la eficiența economică a acestor măsuri și durata de recuperare a investiției.

Raport de conformare NZEB (studiu NZEB)

Noile clădiri trebuie să îndeplinească standardele unei clădiri NZEB sau a unei clădiri cu performanță energetică foarte ridicată.

Această abreviere vine de la “Nearly Zero Energy Buildings” (clădiri cu un consum de energie aproape zero).

Un raport de conformitate NZEB este un document întocmit de auditorii energetici, care trebuie solicitat încă din faza de proiectare.

Acesta analizează documentația PT a proiectanților pentru a stabili dacă clădirea respectă cerințele NZEB.

La depunerea documentației pentru obținerea autorizației de construire, acest raport este obligatoriu.

Dacă concluzia raportului este negativă, atunci autorizația de construire pentru o clădire nouă nu poate fi obținută.

Pentru a respecta standardele NZEB, clădirea trebuie să aibă un consum energetic foarte scăzut și să acopere o parte din energia consumată (30%) cu surse de energie regenerabilă.

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *