„DEZVOLTAREA SOCIETATII CARDIO SUPORT SRL”

May 2, 2023
23
Views


Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 744.319,68 lei , din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 664.247,30 lei, echivalentă cu 95 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

Realizarea proiectului de investitii prin valorificarea oportunitatii de accesare a finantarii din fonduri europene în cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4, Actiunea 4.1.1

Realizarea unei redresări verzi prin contribuția cu mai mult de 20% din valoarea proiectului societatii CARDIO SUPORT SRL in achizitionarea de echipamente de ultima generatie, la tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.

Creșterea productivității muncii în cadrul societatii CARDIO SUPORT SRL în anul 3 de sustenabilitate cu un procent de minim 15 %.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:

VOLCESCU ADRIAN-IOAN

website,email,telefon,fax.

0723209136, e-mail: avolcescu@yahoo.com

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *