Înregistrarea decesului – Servicii funerare Bucureşti Sector 5 – Comunicate

May 9, 2023
21
Views

Declararea decesului este un lucru dificil pentru orice familie, însă reprezintă un pas important în procesul de organizare a înmormântării. În Bucureşti, sectorul 5, există mai multe servicii funerare care pot ajuta familiile în această perioadă dificilă, iar înregistrarea decesului este unul dintre serviciile principale oferite de acestea. Acest pas este necesar pentru a obține certificatul de deces și a putea efectua serviciile funerare.

Cine poate declara decesul?

În primul rând, trebuie să știți că înregistrarea decesului se face la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor (SPCLEP) sau la primăria în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul. Declararea decesului poate fi făcută de oricare dintre membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul sau orice persoană care are cunoștință despre deces.

Termenul de declarare a decesului

Actul de deces trebuie întocmit în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, fără a se socoti ziua în care s-a produs decesul. În cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau orice altă cauză violentă, precum și în cazul găsirii unui cadavru, termenul de declarare a decesului se socotește de la data eliberării certificatului medical constatator.

Acte necesare pentru înregistrarea decesului

Pentru înregistrarea decesului, este necesar să aveți la dumneavoastră certificatul medical constatator al decesului original și xerox, certificatul de naştere, de căsătorie sau sentinţă de divorţ şi /sau certificat deces soţ, după caz, original sau, după caz, copie, actul de identitate al decedatului original şi xerox, actul de identitate al declarantului, original, însoţit de dovada gradului de rudenie sau persoană îndreptăţită (certificate de stare civilă – naştere, căsătorie, contract-vânzare cumpărare, testament etc.) original și/sau în copii xerox.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

De asemenea, este necesară aprobarea parchetului în cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente (declaraţia făcându-se în termen de 48 de ore), precum şi în situaţia în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal.

Eliberarea adeverinţei de înhumare sau incinerare

După întocmirea actului de deces, ofițerul de stare civilă eliberează declarantului adeverința de înhumare sau de incinerare a cadavrului. Această adeverință este necesară pentru a putea apela la o firmă specializată în servicii funerare București Sector 5.

Persoane îndreptățite să primească certificatul de deces

Eliberarea certificatului de deces se face doar membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, precum și, cu aprobarea primarului, altor persoane care justifică un interes legitim. Persoana îndreptățită este persoana căreia i se eliberează certificatul de deces în baza documentelor care îi dovedesc legal această calitate. După întocmirea actului de deces, la cerere, se poate elibera declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare.

Servicii funerare Bucureşti Sector 5

Firma de servicii funerare Bucureşti Sector 5 vă poate oferi o gamă variată de servicii funerare, cum ar fi:

– Transport funerar intern și internațional;

– Sicrie și accesorii funerare;

– Îmbălsămarea și toaletarea decedatului;

– Îmbrăcarea și cosmetizarea decedatului;

– Pregătirea locului pentru priveghi;

– Aranjamente florale și coroane funerare;

– Servicii religioase și muzicale;

– Înhumarea sau incinerarea decedatului;

– Obținerea locului de veci și a monumentului funerar.

Cazul unui cetăţean român al cărui deces a avut moc în străinătate

În cazul unui cetățean român al cărui deces a avut loc în străinătate, procedura de înhumare sau incinerare se bazează pe documentele necesare, respectiv adeverința de înhumare sau incinerare emisă de primăria locală și certificatul/extrasul de deces eliberat de autoritățile străine. Aceste documente trebuie să fie însoțite de traducerea legalizată sau de certificatul de deces emis de misiunea diplomatică sau de oficiul consulat de carieră al României.

În concluzie, înregistrarea decesului este un proces important, iar serviciile oferite de o firmă de pompe funebre Bucureşti Sector 5 vă pot ajuta să treceți mai ușor peste momentele grele provocate de pierderea unei persoane dragi. Este important să aveți la dumneavoastră actele necesare și să respectați termenele legale pentru a putea obține certificatul de deces și a putea organiza înmormântarea.

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *