Anunț de presă privind finalizarea proiectului

May 23, 2023
24
Views


BESTEN S.R.L. cu sediul în Com. Lugașu de Jos, sat Lugașu de Jos, 251/A, jud. BIHOR, a derulat, începând cu data de 08.12.2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRO-FOOD pentru  BESTEN S.R.L., proiect  nr. RUE 3428 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE Cluj Napoca, respectiv 22.06.2022.

Valoarea proiectului este de 102,518.65 (valoarea totala) din care : 89,146.65 lei grant si 13,372.00 lei cofinanțare.

 

Locatia de implementare este situata in Com. Lugașu de Jos, sat Lugașu de Jos, 251/A, jud. BIHOR .

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRO-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

                                                                       [Date de Contact]

Persoană de contact: LUCA IONUȚ-GAVRIL

Telefon: 0740917440

e-mail: office.besten@gmail.com

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *