Anunț privind inceperea proiectului ”Sprijin integrat pentru tinerii NEET’s din regiunea Sud-Muntenia”, cod SMIS POCU/991/1/3/155059.

October 13, 2022
14
Views


Proiectul  ”Sprijin integrat pentru tinerii NEET’s din regiunea Sud-Muntenia”, – ID proiect 155059, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014. Parteneriatul care asigura implementarea proiectului este construit din: NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL in calitate de Lider si de WAY FOR PROJECT S.R.L in calitate de partener.

Obiectivul general al proiectului presupune cresterea oportunitatilor de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii pentru 375 de tineri NEETs din regiunea Sud Muntenia, prin oferirea serviciilor integrate de masuri active si personalizate de ocupare, cuprinzand mediere, informare, programe de formare profesionala, acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de afaceri.

Grupul ţintă al proiectului este format din 375 tineri NEETs şomeri, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în Regiunea Sud Muntenia, respectiv judetele: Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi, înregistraţi şi profilaţi în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO ANOFM prin unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile.

Principalele rezultate planificate sunt:

– 400 persoane participante la campania de informare si promovare in randul tinerilor NEETS a proiectului, in vederea selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului

– 375 de persoane selectate si inregistrate in grupul tinta apartinand categoriei NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani.

– 325 de persoane din grupul tinta apartinand categoriei NEETs participante la sesiunile de formare

– 50 de persoane apartinand categoriei NEETs participante la cursuri de formare antreprenoriala.

– 375 de persoane apartinand categoriei NEETs, carora li se vor acorda servicii de mediare a muncii

– 165 de persoane apartinand categoriei NEETs, care vor fi sprijinite la identificarea unui loc de munca.

– minim 13  persoane apartinand categoriei NEETs sprijinite pentru infiintarea afacerii.

DURATA DE IMPLEMENTARE: 18 luni.

BUGETUL PROIECTULUI:

Valoarea totală a proiectului este de 4,931,673.36 lei, din care finanţarea nerambursabilă este 4,770,468.57 lei din valoarea eligibilă , iar valoarea cofinantarii este 161,204.79 lei.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:

NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL: neigguard@gmail.com

WAY FOR PROJECT S.R.L: wayforproject1@gmail.com

Manager de proiect: Simion Ioana Amalia

Coordonator partener: Hirsu Anca Daniela

Telefon: 0730628610

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *