Anunț privind lansarea proiectului ” Sprijin integrat pentru tinerii Neet’s din regiunea Sud Est”, cod SMIS POCU/991/1/3/155068.

October 13, 2022
13
Views


Obiectivul general al proiectului presupune cresterea oportunitatilor de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii pentru 375 de tineri NEETs din Regiunea Sud Est, judetele: Braila, Galati, Constanta, Buzau, Tulcea, Vrancea, prin oferirea serviciilor integrate de masuri active si personalizate de ocupare, cuprinzand mediere, informare, programe de formare profesionala, acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de afaceri (formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza şi selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înfiinţarea companiei).

Grupul ţintă al proiectului este format din 375 tineri NEETs şomeri, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în Regiunea Sud Est, respectiv judetele: Braila, Galati, Constanta, Buzau, Tulcea, Vrancea, înregistraţi şi profilaţi în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO ANOFM prin unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile.

Principalele rezultate planificate sunt:

– 400 persoane participante la campania de informare si promovare in randul tinerilor NEETS a proiectului, in vederea selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului

– 375 de persoane selectate si inregistrate in grupul tinta apartinand categoriei NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani.

– 325 de persoane din grupul tinta apartinand categoriei NEETs participante la sesiunile de formare

– 50 de persoane apartinand categoriei NEETs participante la cursuri de formare antreprenoriala.

– 375 de persoane apartinand categoriei NEETs, carora li se vor acorda servicii de mediare a muncii

– 165 de persoane apartinand categoriei NEETs, care vor fi sprijinite la identificarea unui loc de munca.

– 23 de persoane apartinand categoriei NEETs sprijinite pentru infiintarea afacerii.

Proiectul vizeaza obtinerea de rezultate cu impact la nivel educational, occupational si antreprenorial intrucat pe termen lung lung rezultate obtinute vor contribui in atenuarea efectelor negative de scadere demografica, ale restructurarii economiei actuale si ale necesitatii adaptarii la cerintele tot mai noi ale pietei muncii, reducerea ratei de somaj la nivel local, regional si national, cresterea ratei de ocupare, dar si scaderea gradului de saracie.

 

DURATA DE IMPLEMENTARE: 18 luni.

BUGETUL PROIECTULUI:

Valoarea totală a proiectului: 4,931,673.36 lei.

Finanţarea nerambursabilă: 4,770,468.57 lei.

Cofinantare: 161,204.79 lei.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:

NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL: neigguard@gmail.com

BEST WAY ADVISORY SRL: bestwayadvisory826@gmail.com

Manager de proiect: Hirsu Anca Daniela

Coordonator partener: Dobre Marian

Telefon: 0767393344

 

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *