Asociația Culturală ARTmania lansează proiectul „Dezvoltarea capacităţii organizatorice în domeniul cultural-muzical a judeţului Sibiu”

December 14, 2022
18
Views


Asociația Culturală ARTmania anunță lansarea proiectului „Dezvoltarea capacităţii organizatorice în domeniul cultural-muzical a judeţului Sibiu”, cod SIPOCA/MySMIS: 1038/151349, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează în perioada 1.08.2022 – 31.07.2023.

Scopul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea unei strategii de dezvoltare şi în promovarea dezvoltării la nivel local prin organizarea unor grupuri de lucru, precum și prin implicarea angajaților consiliului județean Sibiu și ai consiliului local Sibiu în participarea la workshop-uri pe teme de interes legate de domeniul cultural-muzical, organizate de Asociația Culturală ARTmania. Proiectul urmărește și implicarea activă a 10 ONG-uri precum şi a partenerilor sociali în formularea unei strategii de dezvoltare a capacităţii organizatorice în domeniul cultural-muzical.

 Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare a capacităţii organizatorice în domeniul cultural-muzical a judeţului Sibiu și a unui set de măsuri de monitorizare independentă, respectiv evaluarea comunicării și a rezultatelor acesteia. 

Creşterea capacităţii a 10 ONG-uri şi parteneri sociali care activează în domeniul cultural-muzical de a organiza evenimente de mare anvergură în domeniul cultural-muzical. Participarea a 50 de persoane din grupul țintă la workshop-uri de specialitate, fapt care va permite dobândirea de cunoștințe teoretice și practice referitoare la toate componentele ce concură la realizarea unui eveniment de anvergură. 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

– Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local;

– Elaborarea și formularea Strategiei de Dezvoltare a capacităţii organizatorice în domeniul cultural-muzical a judeţului Sibiu 

– Realizarea de workshop-uri pe teme de interes din domeniul cultural – muzical în vederea dezvoltării capacităţii personalului din cadrul grupului ţintă de a organiza evenimente şi de a dezvolta de proiecte în acest domeniu.

– Realizarea unui workshop cu tema: Managementul proiectelor cultural-muzicale 

– Realizarea unui workshop cu tema: Fiscalitate şi legislaţie în sectorul cultural – muzical şi de evenimente 

– Realizarea unui workshop cu tema: Managementul resurselor umane în cadrul unui eveniment cultural-muzical

– Realizarea unui workshop cu tema: Politici verzi – reciclare, gestiunea deşeurilor, conceperea de evenimente sustenabile

– Realizarea unui workshop cu tema: Promovarea proiectelor cultural-muzicale

– Realizarea unui workshop cu tema: Realizarea planului de proiect pentru 3 tipuri de locaţii: piaţă publică, sală de spectacole, spaţiu extravilan.

– Realizarea unui workshop cu tema: Producţia de evenimente şi siguranţa persoanelor la evenimente – planuri de locaţie, acces, scenotehnică.

Data de începere: 01-08-2022

Perioada de implementare: 8 luni

Valoarea totală a proiectului: 298.818,01 lei. 

Finanțare totală nerambursabilă: 292.841,65 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 292.841,65 lei

Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 5.976,36 lei.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Codruța Vulcu, Manager de proiect, https://www.artmania.ro/stiri/ // proiecte@artmania.ro  

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *