Atribuire contract executie lucrari – APA ILFOV

January 4, 2023
15
Views


04.01.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

A fost semnat contractul de execuţie lucrări

G02 – Gospodării de apă și aducțiuni în localitățile Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Măgurele, Jilava, Poșta-Bălăceanca (Cernica), Pantelimon (Dobroești), Brănești, Mogoșoaia, Balotești și Tunari

Apă Canal Ilfov S.A., în calitate de Beneficiar al „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), anunţă semnarea contractului de execuţie lucrări G02 – Gospodării de apă și aducțiuni în localitățile Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Măgurele, Jilava, Poșta-Bălăceanca (Cernica), Pantelimon (Dobroești), Brănești, Mogoșoaia, Balotești și Tunari.

Contractul are o valoare de 179.589.033,24 lei fară TVA fiind atribuit asocierii CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. (lider) și CORAL S.R.L. (asociat), iar durata preconizată de execuție este de 36 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă alte 36 de luni, perioada de garanție.

Contractul va asigura construcția gospodăriilor, a stațiilor de tratare a apei potabile, precum și construcția rețelelor de aducțiune în localitățile mai sus menționate.

Obiectivul principal al POIM îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul creșterii gradului de acces a populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.

Proiectul urmărește îndeplinirea obligațiilor de conformare a României la Directivele Europene privind sectorul de apă și apă uzată.

Apă Ilfov: Tel. 0374.205.200 E-mail: contact@acilfov.ro

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *