De ce ai nevoie de un notar?

January 6, 2023
14
Views


Ai absolut nevoie de un notar pentru tranzacțiile imobiliare, deoarece pe de o parte contractul de cumpărare trebuie autentificat la notar, iar pe de altă parte, transferul dreptului de proprietate poate fi inițiat doar de către un notar București, dacă locuiești în capitală. Verifică și se uită la cartea funciară, formulează un text de contract de cumpărare și stabilește o întâlnire la notar cu toate părțile implicate. După încheierea contractului, notarul informează fiscul, comitetul de experți, municipalitatea responsabilă și cartea funciară. Notarul obţine si acte de stergere si alte avize cerute de lege.

Care sunt sarcinile unui notar?

Notarul este „titular independent al unei funcții publice”. În acest rol, un notar București este independent. Notarii efectuează în principal certificări și legalizări. Notarii verifică autenticitatea unei semnături, ceea ce exclude falsificarea documentelor. Semnăturile se fac în prezența notarului. O autentificare notarială se face în cazul „de importanță deosebită” a unei tranzacții juridice. Notarul explică celor implicați obligațiile și consecințele pentru ca toată lumea să știe la ce să se aștepte înainte de a semna. Notarul are dreptul de a certifica fotocopii sau stenograme și de a accepta declarații pe propria răspundere. Notarul este obligat să se comporte neutru și faptic față de ambele părți. El trebuie să-i lumineze pe toți cei implicați și nu trebuie să ia partea nimănui. Atunci când notarul face propuneri pentru rezolvarea unei probleme, rolul lui este acela de mediator.

Notarul îți stă la dispoziție ție și partenerilor tăi contractuali, ca un consilier discret și imparțial în probleme juridice complicate și importante. Notarii oferă asistență în structurarea raporturilor juridice și acționează ca mediatori între interesele părților. Aceștia sunt responsabili pentru certificările de toate felurile, precum și pentru certificarea semnăturilor, inițialelor și a copiilor. Pentru un număr mare de tranzacții juridice, certificarea de către un notar este chiar cerută de lege. Acesta este cazul în care legiuitorul consideră necesară asistența notarului din cauza consecințelor personale și economice de amploare, pentru cei implicați.

Notar București – Executarea silită

Un notar București creează acte executorii. Executarea silită are loc ca urmare a hotărârilor judecătorești rămase definitive care au fost declarate executorii. De asemenea, hotărârile arbitrale sunt executorii numai dacă au fost declarate executorii de către o instanță de stat sau un notar. Participarea notarului este necesară sau cel puțin recomandată cu insistență, în special în următoarele domenii:

Bunuri imobiliare: cumpărare, donație, uzufruct, constituire de ipoteci și taxe de teren etc.;Căsătoria, parteneriatul și familia: contract de căsătorie, contract de divorț și parteneriat, adopție;Moștenire și donație: testament și contract de moștenire, cerere de certificat de moștenire, repartizare a succesiunii, succesiune anticipată, contract de donație etc.;Societate: înființarea sau reorganizarea unei societăți, transferul acțiunilor, înscrierea în registrul comerțului etc.;Evitarea litigiilor, conciliere, mediere: convenție de divorț, litigii succesorale, acte executorii, activități de conciliere și arbitraj etc.

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *