Conferința finală

April 25, 2023
11
Views


Miercuri, 26 aprilie 2023, începând cu ora 9:30, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează conferința finală a proiectului “Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic” (SIPOCA 606). Evenimentul va avea loc la Hotel Sheraton, Sala Platinum, Calea Dorobanți 5-7, București.

La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, mediului academic și de cercetare, asociațiilor profesionale, mediului privat și societății civile.

* * *

Proiectul, derulat pe o perioadă de 4 ani, începând din data de 23 mai 2019, este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA 2014 – 2020).

În implementarea proiectului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a beneficiat de sprijinul Băncii Mondiale, în baza unui Acord de prestări servicii de asistență tehnică rambursabilă, și de parteneriatul cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”.

Principalele rezultate ale proiectului au constat în elaborarea a două documente strategice esențiale pentru sectorul clădirilor, respectiv Strategia națională de renovare pe termen lung (SNRTL), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2020, și Strategia națională de reducere a riscului seismic (SNRRS), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1442/2022.

Pentru implementarea acestor strategii este necesară implicarea tuturor actorilor naționali, fiind esențială diseminarea progreselor înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea politicilor publice și optimizarea cadrului legislativ și normativ, din perspectiva creșterii performanței energetice și reducerii riscului seismic în sectorul clădirilor.

Implicarea și acțiunea incluzivă a tuturor actorilor de la nivelul diferitelor paliere vor asigura un cadru unitar și eficient de implementare apriorităților și acțiunilor necesare pentru tranziția către un fond construit verde și rezilient, prin optimizarea proceselor decizionale, utilizarea eficientă și 

eficace a finanțărilor, aplicarea unor instrumente și metode eficiente de evaluare, monitorizare și raportare.

                                                                                          

www.poca.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *